USŁUGI DOBIERANIA KOLORÓW

FIRMA ANMAR OFERUJE USŁUGĘ DORABIANIA LAKIERÓW, BEJC, LAKIEROBEJCE, IMPREGNATÓW ORAZ PATYN DO DREWNA.

DOBIERANIE LAKIERU
Warunki świadczenia usługi:

 • czas wykonania usługi:
  • centrala 3 dni robocze
 • wypełnienie formatki zlecenia usługi
 • dostarczenie odpowiedniego wzorca do wykonania pomiaru, spełniającego poniższe warunki:
  • materiał w postaci polakierowanej płyty, np. MDF, odcinka skóry tapicerskiej, lub innego dającego się odczytać podłoża
  • jednorodna struktura i barwa powierzchni służącej do wykonania pomiaru
  • kształt wzorca winien umożliwiać swobodny dostęp do dokonania pomiaru spektrofotometrem
  • powierzchnia min. 16 cm2

DOBIERANIE BEJC, LAKIEROBEJC, IMPREGNATÓW, PATYN
Warunki świadczenia usługi:

 • czas wykonania usługi – max. 3 dni robocze
 • wypełnienie formatki zlecenia usługi
 • dostarczenie odpowiedniego wzorca:
  • materiał w postaci pomalowanego fragmentu drewna
  • niepolakierowana powierzchnia wzorca
  • powierzchnia około 30 cm2
 • dostarczenie fragmentu surowego drewna, na który dorobiony produkt ma zostać docelowo naniesiony